درگاه کاربران
آگهی های خانه
تبلیغات
نمایند خانه صنعت از طرف تمامی صنعتگر آن شهرستان به همراه مجمع تخریبچیان دفاع مقدس با خانواده شهید حججی دیدار کردند
نمایند خانه صنعت از طرف تمامی صنعتگر آن شهرستان به همراه مجمع تخریبچیان دفاع مقدس با خانواده شهید حججی دیدار کردند
بازدید و بررسی مشکلات شهرکهای صنعتی نجف آباد
بازدید و بررسی مشکلات شهرکهای صنعتی نجف آباد
جلسه خانه صنعت با حضور جناب آقای دکتر بگی ریاست شهرکهای صنعتی اصفهان و جناب آقای ابوترابی نماینده مردم نجف آباد
جلسه خانه صنعت با حضور جناب آقای دکتر بگی ریاست شهرکهای صنعتی اصفهان و جناب آقای ابوترابی نماینده مردم نجف آباد
جلسه ماهیانه کارگروه تخصصی صنعت در دفتر نماینده مجلس جناب آقای ابوترابی
جلسه ماهیانه کارگروه تخصصی صنعت در دفتر نماینده مجلس جناب آقای ابوترابی
بازدید اعضاء خانه صنعت نجف آباد از موسسه آموزش عالی نجف آباد
بازدید اعضاء خانه صنعت نجف آباد از موسسه آموزش عالی نجف آباد
بازدید اعضاء خانه صنعت نجف آباد از شهرک صنعتی همت آباد و بررسی مشکلات شهرک
بازدید اعضاء خانه صنعت نجف آباد از شهرک صنعتی همت آباد و بررسی مشکلات شهرک
بازدید اعضاء خانه صنعت نجف آباد از شهرک صنعتی تیران و واحدهای سنگبری آن
بازدید اعضاء خانه صنعت نجف آباد از شهرک صنعتی تیران و واحدهای سنگبری آن
بازدید از دانشکده فنی وحرفه ای سمیه شهرستان نجف آباد
بازدید از دانشکده فنی وحرفه ای سمیه شهرستان نجف آباد
Image Slider

اخبار و تازه ها:

Powered by Narvan CMS 1388 - 1394