درگاه کاربران
آگهی های خانه
تبلیغات

حضور نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت شهرستان نجف آباد با مسئولین شهر و استاندار

و با حضور مسئولین از نجف اشرف عراق در رابطه با خواهر خواندگی و ارتباط صنعت و تجارت با عراق

که در این دیدار توافقات خوبی انجام گردید.


تعداد بازدید : 9928
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394