درگاه کاربران
آگهی های خانه
تبلیغات

جلسه مشترک بین اعضاء خانه صنعت،معدن و تجارت شهرستان نجف آباد و ریاست دانشکده سمیه و ریاست مرکز آموزش علمی و کاربردی این شهرستان و معاونت علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران در روز چهار شنبه 14 بهمن ماه 1394 درخانه صنعت و معدن شهرستان نجف آباد برگذار گردید.

در این جلسه، نتایج بسیار جامع و کاربردی در زمینه فعالیت و همکاری صنعت و دانشگاه صورت پذیرفت و چگونگی بهتر شدن روابط دانشگاه و صنعت منجر گردید.


تعداد بازدید : 10019
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394