درگاه کاربران
آگهی های خانه
تبلیغات

جلسه مشترک همفکری و تعامل ارتباط صنعت و دانشگاه با حضور اعضاء هیئت مدیره خانه صنعت،معدن وتجارت شهرستان نجف آباد ،ریاست و هیئت علمی محترم دانشکده سمیه در محل دانشکده سمیه برگزار گردید.

در طی برگزاری این جلسه حاظرین به بررسی وشکلات ارتباط صنعت و دانشگاه پرداختن و با همفکری و تعامل به ارائه راه حل ها جامع و کاربردی دست یافتند.

پس از اتمام جلسه اعضاء هیئت مدیره خانه از کارگاه ها و دستاورد های این دانشکده در زمینه صنعت دیدن کردند.


تعداد بازدید : 9136
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394