درگاه کاربران
آگهی های خانه
تبلیغات

نشست اعضاء خانه صنعت،معدن وتجارت شهرستان نجف آباد با اعضاء هیئت علمی و دانشجویان موسسه آموز عالی نجف آباد.

در این نشست اعضاءخانه صنعت نجف آباد به هم اندیشی و تعامل ارتباط صنعت و دانشگاهها با دانشجویان و هیئت علمی این موسسه پرداختند و به نتایج قابل توجهی در زمینه فعالیت های دو جانبه دست یافتند.


تعداد بازدید : 9109
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394