درگاه کاربران
آگهی های خانه
تبلیغات

ثبت نام در دوره های آموزشی خانه صنعت،معدن و تجارت نجف آباد

نام شرکت : *
نام مدیرعامل : *
شماره همراه مدیرعامل : *
Email : *
موضوع فعالیت :
آدرس : *
نام و نام خانوادگی شرکت کننده در دوره آموزشی : *
سمت شرکت کننده : *
تمایل به شرکت در دوره :
نام دوره تاریخ شروع دوره
قوانین جدید مالیاتی بعدا اعلام می گردد
قوانین کار و امور اجتماعی بعدا اعلام می گردد
بازاریابی و فروش بعدا اعلام می گردد
اظهار نامه مالیاتی بعدا اعلام می گردد
اظهار نامه ارزش افزوده بعدا اعلام می گردد
آشنایی با بازارهای هدف صادراتی بعدا اعلام می گردد
تجارت بین الملل بعدا اعلام می گردد
مدیریت ارتباط با مشتری بعدا اعلام می گردد
مدیریت کسب و کار بعدا اعلام می گردد
آیین نگارش مکاتبات اداری بعدا اعلام می گردد
نحوه عمل تنظیم قراردادها بعدا اعلام می گردد
دوره قوانین حقوقی چک ها ۱۳۹۵-۱۲-۲
Powered by Narvan CMS 1388 - 1394